Experiment Krewerd

Het rapport van de enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen is klip en klaar: het hele proces rond schadeafhandeling en versterking van huizen is een rampzalige wirwar aan regelingen geworden, die mensen tot wanhoop drijft. Een voorbeeld uit de praktijk.

Al vanaf het najaar van 2017 volgen we Krewerd, een klein wierdendorp bij Delfzijl. Bewoners van dit dorp willen de versterking van hun huizen zoveel mogelijk in eigen hand houden. Bij de start van het experiment was het idee dat de klus in tweeënhalf/drie jaar geklaard zou zijn. Maar vijf jaar later is nog altijd geen start gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Wij hebben kunnen vastleggen wat de onzekerheid en bureaucratie rond versterking en schadeafhandeling doet met individuele bewoners, maar ook met een dorp als gemeenschap.

Bekijk deze film op YouTube

Documentaire, 2022

Regie en samenstelling: Liefke Knol

Camera: Ronald Pras

Geluid: Geert Gritter

Montage: John Döpp

Muziek: Matthijs van der Veer