Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Anna van der Molen, coördinator OVCG:

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen werkt erg graag samen met Liefke. Ze weet beladen onderwerpen op een indrukwekkende, maar ook toegankelijke manier te presenteren. Dat ze daarvoor zelfstandig grondig onderzoek uitvoert en vele contacten weet te leggen, is heel prettig. Je weet dat de opdracht naar wens wordt uitgevoerd, een geruststellende gedachte.

filmportretten

Al sinds lange tijd werkt Liefke Knol samen met Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG).  Zo heeft ze voor OVCG filmportretten gemaakt van politieman Dirk Boonstra en van de broers Martinus en Rentje Ritzema.

‘Eerlijk hebben we geweigerd’. De principiële keuze van politieman Dirk Boonstra

In maart 1943 weigert politieman Dirk Boonstra uit Grijpskerk een dienstbevel. Met zijn collega’s van de groep Grootegast moet hij zeven Joden, oude en zieke mensen, ophalen voor transport naar Westerbork. De diepgelovige Boonstra wil dit uit principiële overwegingen niet doen. Ook zijn collega’s weigeren. De mannen worden allemaal gearresteerd en afgevoerd naar kamp Vught. Anderhalf jaar later sterft Dirk Boonstra in een Duits concentratiekamp.

Bekijk de film op YouTube

Martinus en Rentje Ritzema: verzet uit roeping

Ook Martinus Ritzema en zijn broer Rentje stellen zich principieel op tegenover de Duitse bezetter. De jonge Martinus is burgemeester van de gemeente Oldekerk, maar neemt in augustus 1941 ontslag omdat de Duitsers de democratisch gekozen gemeenteraden opheffen. Martinus beschouwt het als zijn christelijke plicht om in verzet te komen. Datzelfde geldt voor zijn broer Rentje. Beiden worden actief voor de Ordedienst, een van de grootste Nederlandse verzetsorganisaties. Op 1 april 1945 worden de mannen gepakt door de SD. Rentje wordt bij de inval in zijn boerderij in Leens meteen doodgeschoten. Martinus zit nog negen dagen gevangen in het Huis van Bewaring in Groningen. Hij wordt met nog negen andere gevangenen in de vroege ochtend van 10 april 1945 doodgeschoten op het Mandeveld in Bakkeveen.

Bekijk de film op YouTube