4 mei: uitzending films OVCG op RTV Noord

Op 4 mei a.s. zendt RTV Noord de films uit die Liefke Knol dit jaar gemaakt heeft voor het Oorlogs- en Verzetscentrum. Deze films zijn van 21 april tot en met 18 mei ook te zien op een expositie in het Legiomuseum in Grootegast als onderdeel van het project ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ .

Adres:
Legolaan 1c te Grootegast

Openingstijden:
Woensdag en Vrijdag 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag en Zondag 10.00 – 17.00 uur

‘EERLIJK HEBBEN WE GEWEIGERD’. DE PRINCIPIËLE KEUZE VAN POLITIEMAN DIRK BOONSTRA

In maart 1943 weigert politieman Dirk Boonstra uit Grijpskerk een dienstbevel. Met zijn collega’s van de groep Grootegast moet hij zeven Joden, oude en zieke mensen, ophalen voor transport naar Westerbork. De diepgelovige Boonstra wil dit uit principiële overwegingen niet doen. Ook zijn collega’s weigeren. De mannen worden allemaal gearresteerd en afgevoerd naar kamp Vught. Anderhalf jaar later sterft Dirk Boonstra in een Duits concentratiekamp.

MARTINUS EN RENTJE RITZEMA: VERZET UIT ROEPING

Ook Martinus Ritzema en zijn broer Rentje stellen zich principieel op tegenover de Duitse bezetter. De jonge Martinus is burgemeester van de gemeente Oldekerk, maar neemt in augustus 1941 ontslag omdat de Duitsers de democratisch gekozen gemeenteraden opheffen. Martinus beschouwt het als zijn christelijke plicht om in verzet te komen. Datzelfde geldt voor zijn broer Rentje. Beiden worden actief voor de Ordedienst, een van de grootste Nederlandse verzetsorganisaties. Op 1 april 1945 worden de mannen gepakt door de SD. Rentje wordt bij de inval in zijn boerderij in Leens meteen doodgeschoten. Martinus zit nog negen dagen gevangen in het Huis van Bewaring in Groningen. Hij wordt met nog negen andere gevangenen in de vroege ochtend van 10 april 1945 doodgeschoten op het Mandeveld in Bakkeveen.